Ett eMagazine kan läsas 10 000 gånger på ett år!

Mycket populära publikationer erbjuds ett utökat visningspaket för att säkra kapacitet och tillgänglighet. Om eMagazinet väntas få mer än 2 000 läsare i månaden - fråga efter ett utökat visningspaket redan från start. Kontakta ansvarig säljare.
Vid ovanligt hög trafikförbrukning eller misstanke om överbelastningsförsök kan åtkomst till enskilda publikationer begränsas tillfälligt. Sker detta vid upprepade tillfällen kan publikationen begränsas under en längre period för att inte påverka övriga publikationer.